تحویل اکسپرس

تحویل فوری و سالم محصول

پرداخت مطمئن

پرداخت از طریق درگاه معتبر

ضمانت کیفیت

تضمین بالاترین کیفیت محصولات

پشتیبانی

پشتیبانی تلفنی

دانلود پاورپوینت فارسی پایه6 فصل پنجم راه زندگی درس 12 و 13 و 14شناسه محصول: 510564
موجود

دانلود پاورپوینت فارسی پایه6 فصل پنجم راه زندگی درس 12 و 13 و 14

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 5000تومان

برچسب ها :

دانلود پاورپوینت فارسی پایه6 فصل پنجم راه زندگی درس 12 و 13 و 14

دانلود پاورپوینت فارسی پایه6 فصل پنجم راه زندگی درس 12 و 13 و 14

دانلود پاورپوینت فارسی پایه6 فصل پنجم راه زندگی درس 12 و 13 و 14

فرمت فایل: پاورپوینت

تعداد اسلاید: 24

 

 

 

 

دانلود پاورپوینت فارسی پایه6 فصل پنجم راه زندگی درس 12 و 13 و 14

 

 


دانلود پاورپوینت فارسی پایه6 فصل چهارم نام آوران درس 9 و 10 و 11شناسه محصول: 510588
موجود

دانلود پاورپوینت فارسی پایه6 فصل چهارم نام آوران درس 9 و 10 و 11

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 5000تومان

برچسب ها :

دانلود پاورپوینت فارسی پایه6 فصل چهارم نام آوران درس 9 و 10 و 11

دانلود پاورپوینت فارسی پایه6 فصل چهارم نام آوران درس 9 و 10 و 11

دانلود پاورپوینت فارسی پایه6 فصل چهارم نام آوران درس 9 و 10 و 11

فرمت فایل: پاورپوینت

تعداد اسلاید: 33

 

 

 

 

دانلود پاورپوینت فارسی پایه6 فصل چهارم نام آوران درس 9 و 10 و 11

 


دانلود پاورپوینت فارسی پایه6 فصل سوم ایران من درس 6 و 7 و 8شناسه محصول: 510590
موجود

دانلود پاورپوینت فارسی پایه6 فصل سوم ایران من درس 6 و 7 و 8

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 5000تومان

برچسب ها :

دانلود پاورپوینت فارسی پایه6 فصل سوم ایران من درس 6 و 7 و 8

دانلود پاورپوینت فارسی پایه6 فصل سوم ایران من درس 6 و 7 و 8

دانلود پاورپوینت فارسی پایه6 فصل سوم ایران من درس 6 و 7 و 8

فرمت فایل: پاورپوینت

تعداد اسلاید: 27

 

 

 

 

دانلود پاورپوینت فارسی پایه6 فصل سوم ایران من درس 6 و 7 و 8

 


دانلود پاورپوینت فارسی پایه6 فصل دوم دانایی و هوشیاری درس 3 و 4 و 5شناسه محصول: 510596
موجود

دانلود پاورپوینت فارسی پایه6 فصل دوم دانایی و هوشیاری درس 3 و 4 و 5

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 6000تومان

برچسب ها :

دانلود پاورپوینت فارسی پایه6 فصل دوم دانایی و هوشیاری درس 3 و 4 و 5

دانلود پاورپوینت فارسی پایه6 فصل دوم دانایی و هوشیاری درس 3 و 4 و 5

دانلود پاورپوینت فارسی پایه6 فصل دوم دانایی و هوشیاری درس 3 و 4 و 5

فرمت فایل: پاورپوینت

تعداد اسلاید: 45

 

 

 

 

دانلود پاورپوینت فارسی پایه6 فصل دوم دانایی و هوشیاری درس 3 و 4 و 5

 

 


دانلود پاورپوینت فارسی پایه6 فصل اول آفرینش درس 1 و 2شناسه محصول: 510597
موجود

دانلود پاورپوینت فارسی پایه6 فصل اول آفرینش درس 1 و 2

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 6000تومان

برچسب ها :

دانلود پاورپوینت فارسی پایه6 فصل اول آفرینش درس 1 و 2

دانلود پاورپوینت فارسی پایه6 فصل اول آفرینش درس 1 و 2

دانلود پاورپوینت فارسی پایه6 فصل اول آفرینش درس 1 و 2

فرمت فایل: پاورپوینت

تعداد اسلاید: 33

 

 

 

 

دانلود پاورپوینت فارسی پایه6 فصل اول آفرینش درس 1 و 2

 


دانلود پاورپوینت علوم تجربی پایه 6 درس سیزدهم سالم بمانیمشناسه محصول: 510599
موجود

دانلود پاورپوینت علوم تجربی پایه 6 درس سیزدهم سالم بمانیم

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 5000تومان

برچسب ها :

دانلود پاورپوینت علوم تجربی پایه 6 درس سیزدهم سالم بمانیم

دانلود پاورپوینت علوم تجربی پایه 6 درس سیزدهم سالم بمانیم

دانلود پاورپوینت علوم تجربی پایه 6 درس سیزدهم سالم بمانیم

فرمت فایل: پاورپوینت

تعداد اسلاید: 12

 

 

 

 

دانلود پاورپوینت علوم تجربی پایه 6 درس سیزدهم سالم بمانیم

 


دانلود پاورپوینت علوم تجربی پایه 6 درس دوازدهم جنگل برای کیست؟شناسه محصول: 510604
موجود

دانلود پاورپوینت علوم تجربی پایه 6 درس دوازدهم جنگل برای کیست؟

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 5000تومان

برچسب ها :

دانلود پاورپوینت علوم تجربی پایه 6 درس دوازدهم جنگل برای کیست؟

دانلود پاورپوینت علوم تجربی پایه 6 درس دوازدهم جنگل برای کیست؟

دانلود پاورپوینت علوم تجربی پایه 6 درس دوازدهم جنگل برای کیست؟

فرمت فایل: پاورپوینت

تعداد اسلاید: 16

 

 

 

 

دانلود پاورپوینت علوم تجربی پایه 6 درس دوازدهم جنگل برای کیست؟

 


دانلود پاورپوینت علوم تجربی پایه 6 درس یازدهم شگفتی های بزرگشناسه محصول: 510608
موجود

دانلود پاورپوینت علوم تجربی پایه 6 درس یازدهم شگفتی های بزرگ

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 5000تومان

برچسب ها :

دانلود پاورپوینت علوم تجربی پایه 6 درس یازدهم شگفتی های بزرگ

دانلود پاورپوینت علوم تجربی پایه 6 درس یازدهم شگفتی های بزرگ

دانلود پاورپوینت علوم تجربی پایه 6 درس یازدهم شگفتی های بزرگ

فرمت فایل: پاورپوینت

تعداد اسلاید: 8

 

 

 

 

دانلود پاورپوینت علوم تجربی پایه 6 درس یازدهم شگفتی های بزرگ

 

 


دانلود پاورپوینت علوم تجربی پایه 6 درس دهم خیلی کوچیک و خیلی بزرگشناسه محصول: 510612
موجود

دانلود پاورپوینت علوم تجربی پایه 6 درس دهم خیلی کوچیک و خیلی بزرگ

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 5000تومان

برچسب ها :

دانلود پاورپوینت علوم تجربی پایه 6 درس دهم خیلی کوچیک و خیلی بزرگ

دانلود پاورپوینت علوم تجربی پایه 6 درس دهم خیلی کوچیک و خیلی بزرگ

دانلود پاورپوینت علوم تجربی پایه 6 درس دهم خیلی کوچیک و خیلی بزرگ

فرمت فایل: پاورپوینت

تعداد اسلاید: 12

 

 

 

 

دانلود پاورپوینت علوم تجربی پایه 6 درس دهم خیلی کوچیک و خیلی بزرگ

 


دانلود پاورپوینت علوم تجربی پایه 6 درس نهم سفر انرژیشناسه محصول: 510616
موجود

دانلود پاورپوینت علوم تجربی پایه 6 درس نهم سفر انرژی

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 5000تومان

برچسب ها :

دانلود پاورپوینت علوم تجربی پایه 6 درس نهم سفر انرژی

دانلود پاورپوینت علوم تجربی پایه 6 درس نهم سفر انرژی

دانلود پاورپوینت علوم تجربی پایه 6 درس نهم سفر انرژی

فرمت فایل: پاورپوینت

تعداد اسلاید: 17

 

 

 

 

دانلود پاورپوینت علوم تجربی پایه 6 درس نهم سفر انرژی

 


دانلود پاورپوینت علوم تجربی پایه 6 درس هشتم طراحی کنیم و بسازیمشناسه محصول: 510620
موجود

دانلود پاورپوینت علوم تجربی پایه 6 درس هشتم طراحی کنیم و بسازیم

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 5000تومان

برچسب ها :

دانلود پاورپوینت علوم تجربی پایه 6 درس هشتم طراحی کنیم و بسازیم

دانلود پاورپوینت علوم تجربی پایه 6 درس هشتم طراحی کنیم و بسازیم

دانلود پاورپوینت علوم تجربی پایه 6 درس هشتم طراحی کنیم و بسازیم

فرمت فایل: پاورپوینت

تعداد اسلاید: 10

 

 

 

 

دانلود پاورپوینت علوم تجربی پایه 6 درس هشتم طراحی کنیم و بسازیم

 


دانلود پاورپوینت علوم تجربی پایه 6 درس هفتم ورزش و نیرو 2شناسه محصول: 510623
موجود

دانلود پاورپوینت علوم تجربی پایه 6 درس هفتم ورزش و نیرو 2

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 5000تومان

برچسب ها :

دانلود پاورپوینت علوم تجربی پایه 6 درس هفتم ورزش و نیرو 2

دانلود پاورپوینت علوم تجربی پایه 6 درس هفتم ورزش و نیرو 2

دانلود پاورپوینت علوم تجربی پایه 6 درس هفتم ورزش و نیرو 2

فرمت فایل: پاورپوینت

تعداد اسلاید: 23

 

 

 

 

دانلود پاورپوینت علوم تجربی پایه 6 درس هفتم ورزش و نیرو 2

 


دانلود پاورپوینت علوم تجربی پایه 6 درس ششم ورزش و نیروشناسه محصول: 510627
موجود

دانلود پاورپوینت علوم تجربی پایه 6 درس ششم ورزش و نیرو

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 5000تومان

برچسب ها :

دانلود پاورپوینت علوم تجربی پایه 6 درس ششم ورزش و نیرو

دانلود پاورپوینت علوم تجربی پایه 6 درس ششم ورزش و نیرو

دانلود پاورپوینت علوم تجربی پایه 6 درس ششم ورزش و نیرو

فرمت فایل: پاورپوینت

تعداد اسلاید: 16

 

 

 

 

دانلود پاورپوینت علوم تجربی پایه 6 درس ششم ورزش و نیرو

 


دانلود پاورپوینت علوم تجربی پایه 6 درس پنجم زمین پویاشناسه محصول: 510629
موجود

دانلود پاورپوینت علوم تجربی پایه 6 درس پنجم زمین پویا

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 5000تومان

برچسب ها :

دانلود پاورپوینت علوم تجربی پایه 6 درس پنجم زمین پویا

دانلود پاورپوینت علوم تجربی پایه 6 درس پنجم زمین پویا

دانلود پاورپوینت علوم تجربی پایه 6 درس پنجم زمین پویا

فرمت فایل: پاورپوینت

تعداد اسلاید: 16

 

 

 

 

دانلود پاورپوینت علوم تجربی پایه 6 درس پنجم زمین پویا

 


دانلود پاورپوینت علوم تجربی پایه 6 درس چهارم سفر به اعماق زمینشناسه محصول: 510632
موجود

دانلود پاورپوینت علوم تجربی پایه 6 درس چهارم سفر به اعماق زمین

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 5000تومان

برچسب ها :

دانلود پاورپوینت علوم تجربی پایه 6 درس چهارم سفر به اعماق زمین

دانلود پاورپوینت علوم تجربی پایه 6 درس چهارم سفر به اعماق زمین

دانلود پاورپوینت علوم تجربی پایه 6 درس چهارم سفر به اعماق زمین 

فرمت فایل: پاورپوینت

تعداد اسلاید: 12

 

 

 

 

دانلود پاورپوینت علوم تجربی پایه 6 درس چهارم سفر به اعماق زمین 


دانلود پاورپوینت فارسی پایه 6 فصل ششم علم و عمل درس 15 و 16 و 17شناسه محصول: 510541
موجود

دانلود پاورپوینت فارسی پایه 6 فصل ششم علم و عمل درس 15 و 16 و 17

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 6000تومان

برچسب ها :

دانلود پاورپوینت فارسی پایه 6 فصل ششم علم و عمل درس 15 و 16 و 17

دانلود پاورپوینت فارسی پایه 6 فصل ششم علم و عمل درس 15 و 16 و 17

دانلود پاورپوینت فارسی پایه 6 فصل ششم علم و عمل درس 15 و 16 و 17

فرمت فایل: پاورپوینت

تعداد اسلاید: 34

 

 

 

 

دانلود پاورپوینت فارسی پایه 6 فصل ششم علم و عمل درس 15 و 16 و 17

 


دانلود پاورپوینت تفکر و پژوهش پایه 6 فصل چهارم هویت و ارزششناسه محصول: 510183
موجود

دانلود پاورپوینت تفکر و پژوهش پایه 6 فصل چهارم هویت و ارزش

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 6000تومان

برچسب ها :

دانلود پاورپوینت تفکر و پژوهش پایه 6 فصل چهارم هویت و ارزش

دانلود پاورپوینت تفکر و پژوهش پایه 6 فصل چهارم هویت و ارزش

دانلود پاورپوینت تفکر و پژوهش پایه 6 فصل چهارم هویت و ارزش

فرمت فایل: پاورپوینت

تعداد اسلاید: 35

 

 

 

 

دانلود پاورپوینت تفکر و پژوهش پایه 6 فصل چهارم هویت و ارزش

 


دانلود پاورپوینت تفکر و پژوهش پایه 6 فصل سوم نظام مندیشناسه محصول: 510187
موجود

دانلود پاورپوینت تفکر و پژوهش پایه 6 فصل سوم نظام مندی

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 6000تومان

برچسب ها :

دانلود پاورپوینت تفکر و پژوهش پایه 6 فصل سوم نظام مندی

دانلود پاورپوینت تفکر و پژوهش پایه 6 فصل سوم نظام مندی

دانلود پاورپوینت تفکر و پژوهش پایه 6 فصل سوم نظام مندی

فرمت فایل: پاورپوینت

تعداد اسلاید: 32

 

 

 

 

دانلود پاورپوینت تفکر و پژوهش پایه 6 فصل سوم نظام مندی

 

 


دانلود پاورپوینت تفکر و پژوهش پایه 6 فصل دوم پروژه پژوهشیشناسه محصول: 510189
موجود

دانلود پاورپوینت تفکر و پژوهش پایه 6 فصل دوم پروژه پژوهشی

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 6000تومان

برچسب ها :

دانلود پاورپوینت تفکر و پژوهش پایه 6 فصل دوم پروژه پژوهشی

دانلود پاورپوینت تفکر و پژوهش پایه 6 فصل دوم پروژه پژوهشی

دانلود پاورپوینت تفکر و پژوهش پایه 6 فصل دوم پروژه پژوهشی

فرمت فایل: پاورپوینت

تعداد اسلاید: 46

 

 

 

 

دانلود پاورپوینت تفکر و پژوهش پایه 6 فصل دوم پروژه پژوهشی

 


دانلود پاورپوینت تفکر و پژوهش پایه 6 فصل اول انتخاب و تصمیم گیریشناسه محصول: 510191
موجود

دانلود پاورپوینت تفکر و پژوهش پایه 6 فصل اول انتخاب و تصمیم گیری

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 6000تومان

برچسب ها :

دانلود پاورپوینت تفکر و پژوهش پایه 6 فصل اول انتخاب و تصمیم گیری

دانلود پاورپوینت تفکر و پژوهش پایه 6 فصل اول انتخاب و تصمیم گیری

دانلود پاورپوینت تفکر و پژوهش پایه 6 فصل اول انتخاب و تصمیم گیری

فرمت فایل: پاورپوینت

تعداد اسلاید: 37

 

 

 

 

دانلود پاورپوینت تفکر و پژوهش پایه 6 فصل اول انتخاب و تصمیم گیری

 


دانلود پاورپوینت کار و فناوری پایه 6 درس هفتم کار با چوب و فلز (ساخت آویز)شناسه محصول: 510117
موجود

دانلود پاورپوینت کار و فناوری پایه 6 درس هفتم کار با چوب و فلز (ساخت آویز)

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 6000تومان

برچسب ها :

دانلود پاورپوینت کار و فناوری پایه 6 درس هفتم کار با چوب و فلز (ساخت آویز)

دانلود پاورپوینت کار و فناوری پایه 6 درس هفتم کار با چوب و فلز (ساخت آویز)

دانلود پاورپوینت کار و فناوری پایه 6 درس هفتم کار با چوب و فلز (ساخت آویز)

فرمت فایل: پاورپوینت

تعداد اسلاید: 33

 

 

 

 

دانلود پاورپوینت کار و فناوری پایه 6 درس هفتم کار با چوب و فلز (ساخت آویز)

 

 


دانلود پاورپوینت کار و فناوری پایه 6 درس ششم نوشتن با رایانهشناسه محصول: 510121
موجود

دانلود پاورپوینت کار و فناوری پایه 6 درس ششم نوشتن با رایانه

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 5000تومان

برچسب ها :

دانلود پاورپوینت کار و فناوری پایه 6 درس ششم نوشتن با رایانه

دانلود پاورپوینت کار و فناوری پایه 6 درس ششم نوشتن با رایانه

دانلود پاورپوینت کار و فناوری پایه 6 درس ششم نوشتن با رایانه

فرمت فایل: پاورپوینت

تعداد اسلاید: 25

 

 

 

 

دانلود پاورپوینت کار و فناوری پایه 6 درس ششم نوشتن با رایانه

 

 


دانلود پاورپوینت کار و فناوری پایه 6 درس پنجم تایپ در رایانهشناسه محصول: 510123
موجود

دانلود پاورپوینت کار و فناوری پایه 6 درس پنجم تایپ در رایانه

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 5000تومان

برچسب ها :

دانلود پاورپوینت کار و فناوری پایه 6 درس پنجم تایپ در رایانه

دانلود پاورپوینت کار و فناوری پایه 6 درس پنجم تایپ در رایانه

دانلود پاورپوینت کار و فناوری پایه 6 درس پنجم تایپ در رایانه

فرمت فایل: پاورپوینت

تعداد اسلاید: 17

 

 

 

 

دانلود پاورپوینت کار و فناوری پایه 6 درس پنجم تایپ در رایانه

 

 


دانلود پاورپوینت کار و فناوری پایه 6 درس چهارم هنر دستی (دوخت جامدادی)شناسه محصول: 510125
موجود

دانلود پاورپوینت کار و فناوری پایه 6 درس چهارم هنر دستی (دوخت جامدادی)

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 5000تومان

برچسب ها :

دانلود پاورپوینت کار و فناوری پایه 6 درس چهارم هنر دستی (دوخت جامدادی)

دانلود پاورپوینت کار و فناوری پایه 6 درس چهارم هنر دستی (دوخت جامدادی)

دانلود پاورپوینت کار و فناوری پایه 6 درس چهارم هنر دستی (دوخت جامدادی)

فرمت فایل: پاورپوینت

تعداد اسلاید: 26

 

 

 

 

دانلود پاورپوینت کار و فناوری پایه 6 درس چهارم هنر دستی (دوخت جامدادی)

 


دانلود پاورپوینت کار و فناوری پایه 6 درس سوم نقاشی با رایانهشناسه محصول: 510127
موجود

دانلود پاورپوینت کار و فناوری پایه 6 درس سوم نقاشی با رایانه

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 5000تومان

برچسب ها :

دانلود پاورپوینت کار و فناوری پایه 6 درس سوم نقاشی با رایانه

دانلود پاورپوینت کار و فناوری پایه 6 درس سوم نقاشی با رایانه

دانلود پاورپوینت کار و فناوری پایه 6 درس سوم نقاشی با رایانه

فرمت فایل: پاورپوینت

تعداد اسلاید: 7

 

 

 

 

دانلود پاورپوینت کار و فناوری پایه 6 درس سوم نقاشی با رایانه

 

 


دانلود پاورپوینت کار و فناوری پایه 6 درس دوم کار با رایانهشناسه محصول: 510141
موجود

دانلود پاورپوینت کار و فناوری پایه 6 درس دوم کار با رایانه

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 5000تومان

برچسب ها :

دانلود پاورپوینت کار و فناوری پایه 6 درس دوم کار با رایانه

دانلود پاورپوینت کار و فناوری پایه 6 درس دوم کار با رایانه

دانلود پاورپوینت کار و فناوری پایه 6 درس دوم کار با رایانه

فرمت فایل: پاورپوینت

تعداد اسلاید: 11

 

 

 

 

دانلود پاورپوینت کار و فناوری پایه 6 درس دوم کار با رایانه

 


دانلود پاورپوینت کار و فناوری پایه 6 درس یک آشنایی با رایانهشناسه محصول: 510145
موجود

دانلود پاورپوینت کار و فناوری پایه 6 درس یک آشنایی با رایانه

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 5000تومان

برچسب ها :

دانلود پاورپوینت کار و فناوری پایه 6 درس یک آشنایی با رایانه

دانلود پاورپوینت کار و فناوری پایه 6 درس یک آشنایی با رایانه

دانلود پاورپوینت کار و فناوری پایه 6 درس یک آشنایی با رایانه

فرمت فایل: پاورپوینت

تعداد اسلاید: 13

 

 

 

 

دانلود پاورپوینت کار و فناوری پایه 6 درس یک آشنایی با رایانه

 


دانلود پاورپوینت کار و فناوری پایه 6 درس نهم تهیه ی غذا (سالاد سبز)شناسه محصول: 510080
موجود

دانلود پاورپوینت کار و فناوری پایه 6 درس نهم تهیه ی غذا (سالاد سبز)

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 5000تومان

برچسب ها :

دانلود پاورپوینت کار و فناوری پایه 6 درس نهم تهیه ی غذا (سالاد سبز)

دانلود پاورپوینت کار و فناوری پایه 6 درس نهم تهیه ی غذا (سالاد سبز)

دانلود پاورپوینت کار و فناوری پایه 6 درس نهم تهیه ی غذا (سالاد سبز)

فرمت فایل: پاورپوینت

تعداد اسلاید: 25

 

 

 

 

دانلود پاورپوینت کار و فناوری پایه 6 درس نهم تهیه ی غذا (سالاد سبز)

 


دانلود پاورپوینت کار و فناوری پایه 6 درس هشتم الگوریتم و روندنماشناسه محصول: 510092
موجود

دانلود پاورپوینت کار و فناوری پایه 6 درس هشتم الگوریتم و روندنما

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 5000تومان

برچسب ها :

دانلود پاورپوینت کار و فناوری پایه 6 درس هشتم الگوریتم و روندنما

دانلود پاورپوینت کار و فناوری پایه 6 درس هشتم الگوریتم و روندنما

دانلود پاورپوینت کار و فناوری پایه 6 درس هشتم الگوریتم و روندنما

فرمت فایل: پاورپوینت

تعداد اسلاید: 19

 

 

 

 

دانلود پاورپوینت کار و فناوری پایه 6 درس هشتم الگوریتم و روندنما

 


دانلود پاورپوینت علوم تجربی پایه 5 درس دوازدهم از ریشه تا برگشناسه محصول: 509732
موجود

دانلود پاورپوینت علوم تجربی پایه 5 درس دوازدهم از ریشه تا برگ

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 5000تومان

برچسب ها :

دانلود پاورپوینت علوم تجربی پایه 5 درس دوازدهم از ریشه تا برگ

دانلود پاورپوینت علوم تجربی پایه 5 درس دوازدهم از ریشه تا برگ

دانلود پاورپوینت علوم تجربی پایه 5 درس دوازدهم از ریشه تا برگ

فرمت فایل: پاورپوینت

تعداد اسلاید: 11

 

 

 

 

دانلود پاورپوینت علوم تجربی پایه 5 درس دوازدهم از ریشه تا برگ